Història del moble europeu fins el 1900 Aprèn, practica i actua

El segle XX és un període especialment interessant per a la Història del moble.

El curs aborda aquest complex període i ens apropa als plantejaments més innovadors i ens proposa superar la visió basada en categories estilístiques per a arribar a una comprensió crítica de les raons que porten a noves maneres de dissenyar i produir l’interior i el mobiliari, que se succeeixen entre finals del segle XIX i començaments del XXI.

Centrarem la nostra atenció en el context internacional, principalment en Europa i els Estats Units, i establirem una relació directa amb els entorns més propers del disseny català i espanyol.