Publicacions

Des de l’any 2005, l’Associació per a l’Estudi del Moble publica regularment obres en col·laboració amb el Museu de les Arts Decoratives de Barcelona (fins l’any 2014) i el Museu del Disseny de Barcelona (des de l’any 2015)  on es transcriuen les conferències del curs que organitzem anualment.

Aquestes publicacions recullen les últimes investigacions sobre diversos temes vinculats al moble i estan firmades per reconeguts especialistes. Els textos s’acompanyen d’abundants fotografies i sovint inclouen un annex amb fitxes tècniques de mobles.

Per a consultar articles sobre les nostres Publicacions, fes clic a la fletxa: