Política de privacitat

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporats al sistema de tractament titularitat d’ASSOCIACIÓ PER A L’ESTUDI DEL MOBLE amb CIF G63494793 i domicili social a PLAÇA DE LES GLÒRIES CATALANES 37 PLANTA -1 08018, BARCELONA, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès.

En compliment amb la normativa vigent, ASSOCIACIÓ PER A L’ESTUDI DEL MOBLE informa que les seves dades seran conservats durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes mencionats amb anterioritat. Si no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han sigut modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a fer-les servir per a les finalitats mencionades.

ASSOCIACIÓ PER A L’ESTUDI DEL MOBLE informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ASSOCIACIÓ PER A L’ESTUDI DEL MOBLE es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que la normativa vigent li confereix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada a dalt o al correu electrònic info@estudidelmoble.com.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control Competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna. Amb l’enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat d’ASSOCIACIÓ PER A L’ESTUDI DEL MOBLE.